501 079 371

O nas

Nasze usługi prowadzimy na zasadzie stałej współpracy (po podpisaniu umowy o świadczeniu usług) lub jako usługi doraźne dla Klienta.
Organizujemy kursy i szkolenia z zakresu prowadzonej przez nas działalności. Usługi takie przygotowujemy indywidualnie po przeprowadzeniu szczegółowych konsultacji i poznaniu potrzeb Klientów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie. Ma obowiązek utworzyć Służbę BHP pełniącą funkcję doradczą, opiniodawczą i kontrolną w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W Firmach zatrudniających do 100 pracowników, zadania Służby BHP Pracodawca może powierzyć specjalistom spoza zakładu pracy. Oferujemy kompleksową usługę zabezpieczającą wymagane ustawowo składniki BHP w Państwa Firmie.

Oferujemy dojazd do Klientów oraz bezpłatne konsultacje.

Posiadamy ubezpieczenie OC prowadzonej przez nas działalności.

Polecamy m. in. następujące usługi:

punktor

Organizacja i przeprowazania szkoleń z zakresu BHP i P-poż. dla wszystkich grup zawodowych (również szkoleń e-learningowych)

punktor

Obsługa firm w zakresie BHP i P-poż. (nadzory, dokumentacja, szkolenia)

punktor

Pełna obsługa firm w zakresie księgowym oraz kadrowo – płacowym

punktor

Organizacja i przeprowadzanie szkoleń i kursów zawodowych z zakresu: BHP, prowadzenia  kadr, płac i księgowości (również w formie e-learningu)

punktor

Konsultacje z zakresu BHP, P-poż. i prawa pracy